Gebe Okulu-Anne ve Bebek
08 Haziran 2022

2022 YILI ÇALIŞANLARIMIZA  GEBE SAĞLĞI VE ANNE SÜTÜ EĞİTİMLERİMİZ VERİLMEYE BAŞLANMIŞTIR.
2022 Poliklinik hizmetlerimizden  yönlendirilen hastalarımıza program dahilinde  gebe bilgilendirme eğitimleri düzenlenmektedir.

GEBE  OKULU EĞİTİMLERİ
.

Teorik Eğitimler toplamda 4 haftayı içeren gebe okulunda teorik eğitimler bu 4 haftaya yayılarak verilir. Her haftabir saatlik teorik eğitim bulunmaktadır.Eğitimler öncesi tanışma aşaması bulunmaktadır. Gebeler,yakınları veeğitimcikendilerinitanıtarak eğitimebaşlanır.İnteraktifyetişkin eğitimişeklindeolmaktadıreğitimler.

Birinci Hafta: 4 haftalık planlanan bir eğitimdir. Haftada 1 saat olmak üzere toplamda 4 saat eğitim verilmektedir.İlkhafta kadınveerkeküreme organlarınınyapısı,çalışmasıvegebeliğinoluşumunuiçereneğitimverilir.

Gebeliksürecindeannedeoluşanfizyolojikvepsikolojikdeğişiklikler,Anneninyapması gerekenler,gebelikteilaç,alkolvesigarakullanımıanlatılır.

Aynızamandagebelikteseyahat,cinselyaşamveçalışmahayatındayapmasıgerekenlerveönerilerdenbahsedilir.BebeğinGelişimi,  gebelikteyapılmasıgerekentetkikler,gebelikteizlem,  gebeliktebeslenmevedikkatetmesigerekenleranlatılır.

İkinciHafta:doğumçantasındabulunmasıgerekenler,doğumunbaşlamabelirtilerinden bahsedilir.Doğumsürecindevehastanedenelerilekarşılaşacaklarveyapmasıgerekenleranlatılır.Doğum ağrısıilebaş etme,doğumunevreleriveyapmasıgerekenler,planlıveplansızsezaryenleranlatılır.

Üçüncü Hafta: Emzirme ve Bebek Bakımı: 1 saatlik ve 1 haftalık bir programı içerir. Anne sütünün faydaları,emzirme teknikleri, meme bakımı ve süt salınımı için beslenmeyi içeren bir saatlik bir eğitim verilir. İkinci saatteyeni doğan bebeğin bakımı, bebekmasajı ve yeni doğan taramatestleri anlatılır.Aynı zamanda ev kazaları vebağışıklamayıdaiçerireğitimler.

DördüncüHafta:Birhaftalıkve1saatlikbireğitimsürecidir.Loğusalıktagörülenpsikolojik,fizyolojikdeğişiklikler ve uyumu içerir. Hastaneden taburculuk, loğusalıkta beslenme ve dikkat edilmesi gerekenler diğereğitimlerdir.Ayrıcaaileplanlamasıhakkındabilgilendirilir.

Gebelikte Yapılması Gereken Egzersizler: Gebelikte yapılması gereken egzersizlerin faydaları ve dikkat edilmesigerekenler anlatılarakbaşlanır.Isınmaeğersizleri,kegel egzersizleri,pelvisi hareket ettiren egzersizler,germeegzersizleri, sırt egzersizleri, göğüs ve boyun egzersizleri, karın kas gücünü arttıran egzersizler, bacak ve ayakegzersizlerindenbahsedilir.Evdefırsatbuldukçauygulamalarıönerilir.

Doğum Ağrısı İleBaş Etmek içinYapılması Gereken Egzersizler:Doğum ağrısı ile baş etmede ilaçsızyöntemlerden bahsedilir. Hayal kurması, müzik dinlemesi ve bir noktaya odaklanması anlatılır. Gevşeme metinleriile gebelere müzik dinletilerek gevşemeleri sağlanır. Gebelik sürecinde ve doğumda bunu nasıl kullanacağı anlatılır.Doğum esnasında uygulanan tekniklerin ve egzersizlerin yararları anlatılır ve dikkat etmesi gerekenler vurgulanır.Doğumun hangi evresinde hangi solunum egzersizi yapması gerektiği anlatılır.Doğum anında ıkınma sırasındayapmasıgerekenlermutlakaanlatılır.

Bebek Masajı, Bebek Banyosu ve Emzirme: Bebek masajının faydaları ve uygulama için gerekli malzemeleranlatılarakbaşlanır.Maketlerleuygulamalıyapılır.Bebekbanyosuanlatılır,emzirmetekniklerigösterilir.

WhatsApp Image 2022-06-08 at 12.10.37.jpegWhatsApp Image 2022-06-08 at 12.10.37 (1).jpegWhatsApp Image 2022-06-08 at 12.10.37 (2).jpeg