Komiteler ve Ekipler
26 Nisan 2022

KOMİTELER

Sağlıkta kalite standartları kapsamında tanımlanan komiteler, yine SKS kapsamında çerçevesi çizilen çalışma alanlarıyla ilgili görevleri yerine getirmek üzere Kalite Yönetiminin etkinleştirilmesi amacıyla kurulurlar. Komiteler faaliyetlerini Kalite Direktörünün koordinasyonunda yürütmekle birlikte bağımsız birer organ gibi çalışırlar. Komitelerde görev alacak kişilerin niteliği ve sayısı, hizmet sunulan alanın büyüklüğü ve hizmetlerin çeşitliliği dikkate alınarak yönetim tarafından belirlenir. Her komitede yönetimden en az bir kişi bulunur. Komite üyelerinin görev, sorumluluk ve yetki alanları belirlenmiştir. Görev alanı ile ilgili gerekli eğitim faaliyetlerini belirler. Faaliyetlerin gözden geçirilmesi 

amacıyla çalışma talimatlarında belirtildiği şekilde düzenli aralıklarla ve gerektiğinde toplantılar düzenleyerek gerektiğinde düzeltici-önleyici faaliyetleri başlatabilirler, olay bildirimine ilişkin analiz sonuçlarını ve yapılan faaliyetlerle ilgili gelişmeleri takip ederler.

Hastanemizde SKS kapsamında tanımlanan komiteler; 1. Hasta Güvenliği Komitesi
 2. Tesis Güvenliği
 3. Radyasyon Güvenliği Komitesi
 4. Klinik Kalite İyileştirme Komitesi
 5. Enfeksiyon Kontrol Komitesi
 6. Eğitim Komitesi

EKİPLER

Sağlıkta kalite standartları kapsamında tanımlanan ekipler, yine SKS kapsamında çerçevesi çizilen çalışma alanlarıyla ilgili görevleri yerine getirmek üzere Kalite Yönetiminin etkinleştirilmesi amacıyla kurulurlar. SKS kapsamında yürütülen çalışamalara destek verirler ve görev alanı kapsamında faaliyetleri yürütürler. Ekiplerde görev alacak kişilerin niteliği ve sayısı, hizmet sunulan alanın büyüklüğü ve hizmetlerin çeşitliliği dikkate alınarak yönetim tarafından belirlenir. Ekip üyelerinin görev, sorumluluk ve yetki alanları belirlenmiştir. Görev alanı ile ilgili gerekli eğitim faaliyetlerini belirler. Faaliyetlerin gözden geçirilmesi amacıyla çalışma talimatlarında belirtildiği şekilde düzenli aralıklarla ve gerektiğinde toplantılar düzenleyerek gerektiğinde düzeltici-önleyici faaliyetleri başlatabilirler, olay bildirimine ilişkin analiz sonuçlarını ve yapılan faaliyetlerle ilgili gelişmeleri takip ederler.

Hastanemizde SKS kapsamında tanımlanan ekipler;

 • Afet ve Acil Durum Yönetimi Ekibi
 • Mavi Kod Yönetimi Ekibi
 • Beyaz Kod Yönetimi Ekibi
 • Kırmızı Kod Yönetimi Ekibi
 • Pembe Kod Yönetimi Ekibi
 • İlaç Yönetimi Ekibi
 • Hasta/Hasta Yakını Görüş, Öneri ve Şikayetleri Değerlendirme Ekibi
Çalışan Görüş, Öneri ve Şikayetleri Değerlendirme Ekibi